Tamiya Plastics models to build

76 products
 • 24123 Tamiya Toyota Supra Kit Model Kit 1:24 Scale
  24123 Tamiya Toyota Supra Kit Model Kit 1:24 Scale
  Sold out
  24123 Tamiya Toyota Supra Kit Model Kit 1:24 Scale
  $30.41
  $30.41
 • 24258 NISSAN SKYLINE GT-R SPEC.2 (R34) (1/24)
  24258 NISSAN SKYLINE GT-R SPEC.2 (R34) (1/24)
  Sold out
  24258 NISSAN SKYLINE GT-R SPEC.2 (R34) (1/24)
  $37.09
  $37.09
 • 24085 MAZDA EUNOS ROADSTER KIT
  24085 MAZDA EUNOS ROADSTER KIT
  $25.96
  $25.96
 • 24145 NISSAN SKYLINE GT-R V.SPEC (1/24)
  Sold out
  24145 NISSAN SKYLINE GT-R V.SPEC (1/24)
  $25.96
  $25.96
 • 24231 SUBARU IMPREZA STI (1/24)
  24231 SUBARU IMPREZA STI (1/24)
  Sold out
  24231 SUBARU IMPREZA STI (1/24)
  $32.64
  $32.64
 • 24163 CASTROL TOYOTA TOM'S SUPRA GT (1/24)
  Sold out
  24163 CASTROL TOYOTA TOM'S SUPRA GT (1/24)
  $31.89
  $31.89
 • TAM24100 HONDA NSX (1/24)
  TAM24100 HONDA NSX (1/24)
  Sold out
  TAM24100 HONDA NSX (1/24)
  $30.41
  $30.41
 • 24199 SUBARU IMPREZA WRC (1/24)
  24199 SUBARU IMPREZA WRC (1/24)
  Sold out
  24199 SUBARU IMPREZA WRC (1/24)
  $34.12
  $34.12
 • 24136 VW BEETLE 1300 1966 (1/24)
  24136 VW BEETLE 1300 1966 (1/24)
  Sold out
  24136 VW BEETLE 1300 1966 (1/24)
  $28.18
  $28.18
 • TAM24328 PORSCHE 934 JAEGER (1/24)
  TAM24328 PORSCHE 934 JAEGER (1/24)
  TAM24328 PORSCHE 934 JAEGER (1/24)
  $55.63
  $55.63
 • TAM24219 CALSONIC GT-R R-34 (1/24) **RE-RELEASE**
  TAM24219 CALSONIC GT-R R-34 (1/24) **RE-RELEASE**
  Sold out
  TAM24219 CALSONIC GT-R R-34 (1/24) **RE-RELEASE**
  $37.09
  $37.09
 • TAM24175 PORSCHE 911 GT-2 TAISAN STARCARD (1/24)
  Sold out
  TAM24175 PORSCHE 911 GT-2 TAISAN STARCARD (1/24)
  $37.09
  $37.09